PO PŻ 2014-2020

Podprogram 2020

Cel podprogramu

 

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – wrzesień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

 

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej, składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym

- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

 

Okres dystrybucji

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest w okresie od grudnia 2020 do października 2021 przez Bank Żywności w Ciechanowie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących na terenie województwa mazowieckiego.

Kryteria i sposób kwalifikacji

 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków).

 

Trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), a ich poziom dochodów nie przekracza kryteria dochodowego.

 

Dochód nie może przekraczać 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Sposób kwalifikacji

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.

- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5 do wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy.

- OPL do udziału w POPŻ mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne na podstawie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 6 do wytycznych).

Zasady przekazywania artykułów spożywczych

 

Pomoc żywnościowa przekazywana jest osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

1.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:

Składanie skarg przez osoby najbardziej potrzebujące

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Działania towarzyszące Banku Żywności w Ciechanowie

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 

- warsztaty kulinarne

- warsztaty edukacji ekonomicznej

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty niemarnowania żywności

- inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

 

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

 

Harmonogram szkoleń z zakresu budżetu (ekonomiczne)

Działania Organizacji Partnerskich Lokalnych

 

Działania realizowane przez OPL na rzecz podopiecznych to:

 

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np. zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)

- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach PO PŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z PO PŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Organizacje Partnerskie Lokalne (OPL)

Nazwa / status OPL / adres / numer kontaktowy

NGO, ul. Kolejowa 12, 06-440 Gąsocin, 514 746 670
OPS, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, 23 672 48 74 wew. 119
NGO, ul. Śmiecińska 9, 06-400 Ciechanów, 533 591 530
WYZNANIOWA, ul. Ściegiennego 18, 06-400 Ciechanów, 504 220 917
OPS, ul. Komosińskiego 1B, 06-330 Chorzele, 29 7515471
NGO, Budy Rządowe 29, 06-323 Jednorożec, 519755230
OPS, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 23 6611091 wew. 23
NGO, Pluskocin 25, 09-164 Dzierzążnia, 602 775 237
NGO, ul. Dreglin 7, 06-450 Glinojeck, 23 674 00 26
NGO, ul. Sokołowy Kąt 1, 09-135 Siemiątkowo, 515 181 912
OPS, ul. Joniec 29, 09-131 Joniec, 23 661 64 30
OPS, Wieczfnia Kościelna 96, 06-513 Wieczfnia Kościelna, 23 654 05 76
NGO, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, 660 566 632
NGO, Ulatowo-Pogorzel 56, 06-323 Ulatowo-Pogorzel, 518 228 876
NGO, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, 504 969 797
NGO, ul. Turowo 12, 06-415 Czernice Borowe, 29 752 36 98
OPS, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, 23 671 50 70
OPS, ul. Pułtuska 47, 06-150 Świercze, 23 691 60 62
OPS, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek, 23 671 61 83
OPS, ul. Mazowiecka 63, 06-516 Szydłowo, 23 655 40 19
OPS, ul. gen. Józefa Bema 7, 06-450 Glinojeck, 23 674 00 65
OPS, Plac Kanoniczny 10, 06-550 Szreńsk, 23 653 41 20
OPS, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków, 29 717 67 29
OPS, ul. Henryka Sienkiewicza 10a, 06-561 Stupsk, 23 653 11 54
NGO, Garnowo Duże 12, 06-420 Garnowo Duże, 500 133 424
OPS, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, 23 679 42 47
NGO, ul. Burkaty 40, 06-460 Sońsk, 536 834 553
OPS, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc, 29 717 50 72
NGO, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2/2, 06-408 Krasne, 23 657 42 25
NGO, Konarzewo-Sławki 18A, 06-420 Gołymin-Ośrodek, 23 676 66 83
NGO, ul. Szkolna 9, 06-425 Karniewo, 29 691 10 68
NGO, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki, 506 925 994
OPS, ul. T. Kościuszki 3, 06-520 Dzierzgowo, 23 653 30 08
NGO, ul.Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki, 530 489 986
OPS, ul. 11-go Listopada 20, 09-140 Raciąż, 23 679 10 51
OPS, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz, 23 658 20 05
OPS, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, 236 581 001
OPS, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, 23 655 50 28 wew. 237
OPS, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk, 23 662 42 01
NGO, Lipa 66, 06-323 Jednorożec, 793 381 106
OPS, Gzy 8, 06-126 Gzy, 23 691 31 91
OPS, ul. Adama Mickiewicza 7B, 09-310 Kuczbork-Osada, 23 657 63 92
NGO, ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz, 518 639 468
NGO, Kraśniewo 23, 09-166 Gralewo, 513 268 106
NGO, ul. P. Skargi 23/29/1, 06-100 Pułtusk, 888 554 959
NGO, ul. Kopernika 51, Raczyny, 09-300 Żuromin, 609 812 813
NGO, Żelazna Rządowa 5, 06-323 Jednorożec, 509 080 214
OPS, Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo, 236 557 025
OPS, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, 23 691 40 21
NGO, ul. Miączyn Duży 26, 06-550 Szreńsk, 22 722 22 99
NGO, Małowidz 59, 06-323 Małowidz, 29 756 48 28
NGO, ul. Ks. R.Jaworskiego 2, 09-100 Płońsk, 510 443 001
NGO, ul. ks. Romualda Jaworskiego 3, 09-100 Płońsk, 23 662 68 16
OPS, ul. Płoniawy Bramura 83, 06-210 Płoniawy-Bramura, 29 717 89 61
OPS, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, 23 671 70 78
WYZNANIOWA, Olszewka 79, 06-323 Jednorożec, 29 751 85 27
NGO, ul. Ciechanowska 52, 06-456 Ojrzeń, 23 671 83 92
OPS, Obryte 185, 07-215 Obryte, 29 741 11 05
OPS, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, 23 661 49 55
OPS, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, 23 691 87 94
OPS, ul. Ostrołęcka 27, 06-216 Sypniewo, 29 717 75 37
NGO, ul. Płocka 17, 09-100 Płońsk, 508 222 304
OPS, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory, 29 741 03 60
NGO, ul. Warszawska 5, 06-232 Jednorożec, 508 264 819
NGO, ul.17 Stycznia 60B, 06-400 Ciechanów, 604 818 624
NGO, ul. Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów, 23 672 53 13
NGO, Połoń 73, 06-323 Jednorożec, 518 026 073
NGO, Al. Jana Pawła II 2B, 06-121 Pokrzywnica, 23 692 03 53
NGO, Drążdżewo Nowe 44a, 06-323 Jednorożec, 575 160 753
OPS, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, 23 661 80 25 wew. 47
OPS, Czerwonka Włościańska 38A, 06-232 Czerwonka Włościańska, 29 717 98 24
OPS, ul. Władysława Reymonta 2, 09-135 Siemiątkowo, 23 679 60 27
OPS, ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, 242 315 872
OPS, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie, 29 761 34 77
OPS, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, 23 674 60 90
NGO, ul. A. Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin, 518 388 327
NGO, ul. Powstańców Warszawskich 7a, 06-400 Ciechanów, 23 672 40 12
NGO, ul. Regimin 9A, 06-461 Regimin, 608 124 123
OPS, ul. Mławska 4, 06-540 Radzanów, 23 679 80 79
OPS, ul. Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, 23 652 74 77
NGO, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, 502 276 128

Źródło: Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 26 lutego 2019 r., zaktualizowane w dniu 13 sierpnia 2019, dalej 17 września 2019 r., dalej z 31 stycznia 2020, alej z 17 marca 2020, dalej 21 maja 2020.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Harmonogram szkoleń kulinarnych

2.

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne, aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu.

 

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.

 

3.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych) w tym: śniadanie, II śniadanie, obiad (w szczególności gorący posiłek) podwieczorek, kolacja.

 

Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

4.

W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż zgłoszona do danej OPR/OPL, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby - nie więcej jednak niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 30 kg).

 

W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

 

5.

W uzasadnionych sytuacjach (np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe) można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

6.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych dostosowanych do potrzeb danej rodziny.

 

7.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ jest świadczona nieodpłatnie.

Artykuły warzywne i owocowe:

 

 • groszek z marchewką 3,2 kg
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg
 • buraczki wiórki 1,4 kg
 • powidła śliwkowe 1,5 kg
 • mus jabłkowy 1,44 kg
 • miód nektarowy 0,5 kg

 

Artykuły skrobiowe:

 

 • makaron jajeczny 5 kg
 • ryż biały 2 kg
 • kasza jęczmienna 1,5 kg
 • herbatniki maślane 0,4 kg
 • płatki owsiane 1 kg

 

Artykuły mleczne:

 

 • mleko UHT 7l
 • ser podpuszczkowy 1,6 kg

Artykuły mięsne:

 

 • szynka drobiowa 2,4 kg
 • szynka wieprzowa 1,2 kg
 • pasztet drobiowy 0,32 kg
 • filet w oleju 1,19 kg

 

Cukier:

 

 • cukier biały 4 kg

 

Tłuszcze:

 

 • olej rzepakowy 4l

 

Dania gotowe:

 

 • fasolka po bretońsku 1,5 kg

 

Inne:

 

 • kawa zbożowa rozpuszczalna 0,6 kg

Artykuły warzywne i owocowe:

 

groszek z marchewką 3,2 kg

koncentrat pomidorowy 1,12 kg

buraczki wiórki 1,4 kg

powidła śliwkowe 1,5 kg

mus jabłkowy 1,44 kg

miód nektarowy 0,5 kg

 

Artykuły skrobiowe:

 

makaron jajeczny 5 kg

ryż biały 2 kg

kasza jęczmienna 1,5 kg

herbatniki maślane 0,4 kg

płatki owsiane 1 kg

 

Artykuły mleczne:

 

mleko UHT 7l

ser podpuszczkowy 1,6 kg

Artykuły mięsne:

 

szynka drobiowa 2,4 kg

szynka wieprzowa 1,2 kg

pasztet drobiowy 0,32 kg

filet w oleju 1,19 kg

 

Cukier:

 

cukier biały 4 kg

 

Tłuszcze:

 

olej rzepakowy 4l

 

Dania gotowe:

 

fasolka po bretońsku 1,5 kg

 

Inne:

 

kawa zbożowa rozpuszczalna 0,6 kg

Szczegóły podprogramu:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejsko-Powiatowego w Ciechanowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Jednorożcu
Stowarzyszenie „Idziemy na spacer” w Płońsku
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płońsku
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płońsku
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płońsku
Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierząźnia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze
Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierząźnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku Nad Wisłą
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku Nad Wisłą
Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierząźnia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Nowym Mieście
Ochotnicza Straż Pożarna w Ojrzeniu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie
Ośrodek Pomocy Społecznej Krasnosielc
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie
Stowarzyszenie „Idziemy na spacer” w Płońsku
Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy razem”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szreńsku