Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość z naszego formularza:

Dane kontaktowe:

 

tel. +48 518 837 212

biuro@bzciechanow.pl

Siedziba fundacji:

 

Śmiecińska 9

06-400 Ciechanów

Dane fundacji i rachunek bankowy:

 

NIP 566 19 87 098 | REGON 142349184

BNP Paribas 67 1750 0012 0000 0000 33795637

Partnerzy strategiczni:

Pozostali partnerzy:

Bank Żywności w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9, NIP: 5661987098, REGON: 142349184, KRS: 0000354971, tel. +48 518 837 212, adres e-mail: biuro@bzciechanow.pl.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

START

PO PŻ 2014-2022

JAK UZYSKAĆ POMOC

REALIZOWANE PROJEKTY

CHCĘ POMAGAĆ

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

PROJEKTY BŻ

RODO

Twój e-mail:

Numer telefonu:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Wyrażam zgodę

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość wysłana

Wypełnij proszę wymagane pola

RODO

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Bank Żywności w Ciechanowie informujemy:
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Ciechanowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Śmiecińska 9, 06-400 Ciechanów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Śmiecińska 9, 06-400 Ciechanów.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celu i zadań Administratora w szczególności: gromadzenia i rozdziału żywności, zapobiegania jej marnotrawieniu, udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia żywnościowego, edukacyjnym oddziaływaniem na dzieci, a także inicjowaniem współpracy oraz koordynowaniem działań pozarządowych, rządowych i samorządowych organizacji, placówek i instytucji charytatywnych w zakresie udzielania wsparcia żywnościowego oraz walki z marnotrawstwem żywności.

 

Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.

 

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zobacz też:

RODO Darowizny

Statut i sprawozdania

RODO 1% podatku

Ciechanów, ul. Śmiecińska 9  |  KRS: 0000354971  |  Zadzwoń: +48 518 837 212 (biuro), +48 502 280 777 (prezes)