Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość z naszego formularza:

Dane kontaktowe:

 

tel. +48 518 837 212

biuro@bzciechanow.pl

Siedziba fundacji:

 

Śmiecińska 9

06-400 Ciechanów

Dane fundacji i rachunek bankowy:

 

NIP 566 19 87 098 | REGON 142349184

BNP Paribas 67 1750 0012 0000 0000 33795637

Partnerzy strategiczni:

Pozostali partnerzy:

Bank Żywności w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9, NIP: 5661987098, REGON: 142349184, KRS: 0000354971, tel. +48 518 837 212, adres e-mail: biuro@bzciechanow.pl.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

START

PO PŻ 2014-2022

JAK UZYSKAĆ POMOC

REALIZOWANE PROJEKTY

CHCĘ POMAGAĆ

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

PROJEKTY BŻ

RODO

Twój e-mail:

Numer telefonu:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Wyrażam zgodę

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość wysłana

Wypełnij proszę wymagane pola

JAK UZYSKAĆ POMOC

Formy wsparcia

Dzięki rozległym kontaktom i podjętym współpracom z sieciami handlowymi, wolontariuszami oraz placówkami, prowadzącymi działalność charytatywną wierzymy, że znajdziesz dla siebie wsparcie w obszarze żywieniowym.

 

Skorzystaj z jednej z trzech form pomocy:

1.

Kontakt z jedną z organizacji charytatywnych, do których przekazujemy żywność

 

Sprawdź szczegółową listę organizacji:

2.

Jednorazowy pakiet interwencyjny dla osób, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują doraźnej pomocy.

 

Aby uzyskać tego typu wsparcie należy skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania, celem uzyskania skierowania, np:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie

Ciechanów, ul. Sienkiewicza 32D
Poniedziałek – piątek 08:00 - 16:00

 

Kontakt:

tel. 23 672-23-41, 23 672-20-91, 23 672-31-65, 23 673-27-21

e-mail: kontakt@mopsciechanow.pl

3.

Paczka żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Pomoc realizowana jest w cyklach, zwanych Podprogramami i skierowana jest dla osób, które potrzebują długotrwałego wsparcia. Polega na otrzymywaniu systematycznej pomocy żywnościowej w formie paczki z długoterminową żywnością.

 

W ramach programu osoby potrzebujące uczestniczą również w działaniach towarzyszących, np. w warsztatach kulinarnych, żywieniowych i ekonomicznych. 

 

Jak otrzymać pomoc?

 

- zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej do weryfikacji kryteriów, uprawniających do otrzymania pomocy żywnościowej

- w przypadku spełnienie kryterium dochodowego otrzymasz skierowanie do konkretnej organizacji / instytucji pomocowej OPL

- aktualne kryterium dochodowe możesz sprawdzić w zakładce PO PŻ

- organizacja zgłasza się do nas - Banku Żywności po odbiór paczek żywnościowych dla konkretnych osób

- systematycznie odbierasz paczki żywnościowe w organizacji, do której otrzymałeś skierowanie (nie z Banku Żywności)

Masz dodatkowe pytania?

 

Zwróć się do nas telefonicznie lub drogą mailową. Ocenimy Twoją sytuację i wskażemy najlepszą formę wsparcia.

Organizacje Partnerskie Lokalne

Zobacz też:

Informacje ogólne PO PŻ

Podprogram 2021

Podprogram 2020

Ciechanów, ul. Śmiecińska 9  |  KRS: 0000354971  |  Zadzwoń: +48 518 837 212 (biuro), +48 502 280 777 (prezes)