Ciechanów, ul. Śmiecińska 9  |  KRS: 0000354971  |  Zadzwoń: +48 518 837 212 (biuro), +48 502 280 777 (prezes)

Twój e-mail:

Numer telefonu:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Wyrażam zgodę

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość wysłana

Wypełnij proszę wymagane pola

RODO

PROJEKTY BŻ

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

CHCĘ POMAGAĆ

REALIZOWANE PROJEKTY

JAK UZYSKAĆ POMOC

START

Bank Żywności w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9, NIP: 5661987098, REGON: 142349184, KRS: 0000354971, tel. +48 518 837 212, adres e-mail: biuro@bzciechanow.pl.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

Pozostali partnerzy:

Partnerzy strategiczni:

Dane fundacji i rachunek bankowy:

 

NIP 566 19 87 098 | REGON 142349184

BNP Paribas 67 1750 0012 0000 0000 33795637

Siedziba fundacji:

 

Śmiecińska 9

06-400 Ciechanów

Dane kontaktowe:

 

tel. +48 518 837 212

biuro@bzciechanow.pl

Wyślij wiadomość z naszego formularza:

Skontaktuj się z nami

Działania towarzyszące

Informacje ogólne

Organizacje partnerskie lokalne

Zobacz też:

Bezpośrednią dystrybucję żywności będą wspierały organizacje partnerskie lokalne 

 

 

OPL WSPÓŁPRACUJĄCE Z BANKIEM ŻYWNOŚCI W CIECHANOWIE W RAMACH FEPŻ PODPROGRAM 2023 / NAZWA GMINY OBJĘTA DZIAŁANIEM OPL / E-MAIL / TELEFON / WWW / SOCIAL MEDIA

 

                                                                                                                                                            

CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA FILIA W REGIMINIE / REGIMIN / januszprusak@wp.pl / 608124123

 

CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA FILIA W SOŃSKU / SOŃSK / czerniakjanusz@interia.pl / 536834553 / www.sonsk.bliskoserca.pl / Facebook

 

CIECHANOWSKIE STOWARZYSZENIE FILANTROP / CIECHANÓW / csfilantrop@gmail.com / 533591530 / www.csfilantrop.pl / Facebook

 

FEDERACJA RUCH ORGANIZACJI NA RZECZ SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI ROSA / PRZASNYSZ / centrum@federacjarosa.pl / 518639468 / www.federacjarosa.pl / Facebook

 

FUNDACJA "DARY LOSU" / SOŃSK / darylosu13@wp.pl / 514746670

               

FUNDACJA "DOMY SAMOTNYCH MATEK Z DZIEĆMI" W KRAŚNIEWIE / RACIĄŻ / fundacjakrasniewo@wp.pl / 513268106 / fundacjakrasniewo.wordpress.com / Facebook

 

FUNDACJA "LEŚNE ZACISZE" / SIEMIĄTKOWO / esnezacisze@onet.com.pl / 23 655 77 60 / www.lesnezacisze.org.pl / Facebook

 

8STOWARZYSZENIE ANTIDOTUM / POMIECHÓWEK / ksiegowosc@stowarzyszenieantidotum.org.pl / 531112114 / www.stowarzyszenieantidotum.org.pl  / Facebook

 

FUNDACJA "ŻYJ OD NOWA" / GOŁYMIN-OŚRODEK / zyjodnowa@wp.pl / 513154146

               

FUNDACJA INICJATYW PRORODZINNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH "NASZE DZIECI" / CZERNICE BOROWE / fundacja@fipiow.pl / 23 657 42 25 / www.fipiow.pl / Facebook

 

FUNDACJA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE / WARSZAWA / biuro@pol.org.pl / 22 628 55 57 / www.pol.org.pl / Facebook

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W OJRZENIU / OJRZEŃ / gops@ojrzen.pl / 23 671 83 92 / www.gopsojrzen.naszbip.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOSZEWIE / BABOSZEWO / gops@gminababoszewo.pl / 23 661 10 91 wew.23 / www.gminababoszewo.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWIE / CIECHANÓW / gops@gminaciechanow.pl / 23 672 48 74 / www.ciechanow.naszops.pl     

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICACH BOROWYCH / CZERNICE BOROWE / gops@czerniceborowe.pl / 23 674 60 90 wew. 47 / www.czerniceborowe.pl / Facebook

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONCE / CZERWONKA WŁOŚCIAŃSKA / gops@czerwonka.pl / 29 717 98 24 / www.gopsczerwonka.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERZGOWIE / DZIERZGOWO / gops@dzierzgowo.pl / 23 653 30 08 / Facebook

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁYMINIE-OŚRODKU / GOŁYMIN-OŚRODEK / gops@golymin-osrodek.pl / 23 671 61 83

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU / GRUDUSK / gops_gru@op.pl / 23 671 50 70 / www.grudusk.com

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GZACH / GZY / gops@gminagzy.pl / 23 691 31 91 / www.gminagzy.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JOŃCU / JONIEC / gops@gopsjoniec.pl / 23 661 64 30 / www.gopsjoniec.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYMOWŁODZE MAŁEJ / KRZYNOWŁOGA MAŁA / gops_krzyma@op.pl / 29 751 28 82 / www.gopskrzynowloga.naszops.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KUCZBORKU-OSADZIE / KUCZBORK-OSADA / gopskuczbork@wp.pl / 23 657 63 92 / www.kuczbork.naszops.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPOWCU KOŚCIELNYM / LIPOWIEC KOŚCIELNY / gops@lipowieckoscielny.pl / 23 655 50 28 w.247 / www.lipowieck.naszops.pl / Facebook

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOCINIE / LUTOCIN / gops_lutocin@interia.pl / 23 658 10 01 / www.gopslutocin.naszbip.pl / Facebook

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOŃSKU / PŁOŃSK / gops@ugplonsk.pl / 23 662 42 01 / www.gminaplonsk.eu / Facebook

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIĄŻU / RACIĄŻ / gops@gminaraciaz.pl / 23 679-10-51 / www.gminaraciaz.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZANOWIE / RADZANÓW / gops79@wp.pl / 236798079 / www.gopsradzanow.naszops.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIĄTKOWIE / SIEMIĄTKOWO / gopssiemiatkowo@poczta.onet.pl / 236 796 027

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEGOWIE / STRZEGOWO / gops_strzegowo@poczta.onet.pl / 23 679 42 47 / Facebook

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STUPSKU / STUPSK / gopsug@wp.pl / 23 653 11 54 / www.stupsk.pl / Facebook

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SYPNIEWIE / SYPNIEWO / gops@sypniewo.pl / 29 717 74 37 / www.bip.gops.sypniewo.pl / Facebook

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZELKOWIE / SZELKÓW / gopsszelkow@wp.pl / 29 717 67 29 / www.szelkow.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZREŃSKU / SZREŃSK / gops.szrensk@vp.pl / 23 653 41 20

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWIE / SZYDŁOWO / gops@szydlowo-maz.pl / 23 655 40 19 wew.35,52

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH / ŚWIERCZE / sekretariat.gops@swiercze.pl / 23 691 60 62 / www.swiercze.naszops.pl / Facebook

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIECZFNI KOŚCIELNEJ / WIECZFNIA KOŚCIELNA / gops@wieczfniakoscielna.pl / 23 654 05 76 / www.wieczfniakoscielna.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WINNICY / WINNICA / start99@wp.pl / 23 691 40 21 / www.gminawinnica.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚNIEWIE / WIŚNIEWO / gops_wis@wp.pl / 23 655 70 25 / Facebook

 

KLUB SENIOR+ W DZBONIU / OPINOGÓRA GÓRNA / seniorplus@opinogoragorna.pl / 692930130 / www.klubseniordzbonie.naszastrona.net

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BUDACH RZĄDOWYCH / JEDNOROŻEC / brzozowa.magdalena@wp.pl / 519755230 / Facebook

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ŻELAŹNIANKI TO KURPIANKI W ŻELAZNEJ RZĄDOWEJ / JEDNOROŻEC / zelazniankitokurpianki@wp.pl / 780174409

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIĄŻU / RACIĄŻ / mops.sekretariat@miastoraciaz.pl / 236 834 875 / miastoraciaz.pl

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ / CZERWIŃSK NAD WISŁĄ / gops@czerwinsk.pl / 24 231 58 72 / www.czerwinsk.pl

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLINOJECKU / GLINOJECK / mgopsgliojeck@e-glinojeck.pl / 236740065 / www.mgopsglinojeck.idcom-web.pl / Facebook

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOWIDZU / LUBOWIDZ / lubowidz-gops@wp.pl / 236 834 839

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE / NOWE MIASTO / gopsnm@vp.pl    236 614 955 / www.ugnowemiasto.pl

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHOCINIE / SOCHOCIN / gops@sochocin.pl / 530006733 / www.mgops.sochocin.pl / Facebook

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JEDNOROŻCU / JEDNOROŻEC / tereskaj-c@wp.pl / 508264819 / Facebook

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MAŁOWIDZU / JEDNOROŻEC / seku131313@wp.pl / 510911136

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ULATOWIE - POGORZELI / JEDNOROŻEC / 518228876             

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KRASNOSIELC / KRASNOSIELC / opskrasnosielc@post.pl / 29 717 50 72 / www.bip.ugkrasnosielc.pl

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZELACH / CHORZELE / ops@chorzele.pl / 29 751 54 71 / www.chorzele.naszops.pl

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRYTEM / OBRYTE / gops@obryte.pl / 296 499 125 / www.obryte.pl

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁONIAWACH-BRAMURZE / PŁONIAWY-BRAMURA / ops@ploniawy-bramura.pl / 29 717 89 62 / www.bip.ops.ploniawy-bramura.pl / Facebook

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEWNIU / RZEWNIE / ops@ugrzewnie.pl / 297 613 477 / www.ops.ugrzewnie.pl / Facebook

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZATORACH / ZATORY / ops@zatory.pl / 297410360 / www.zatory.pl

 

PARAFIA RZYM.-KAT. PW.ŚWIĘTEGO ANTONIEGO W OLSZEWCE / JEDNOROŻEC / 698372863

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W CIECHANOWIE / CIECHANÓW / pckciechanow@wp.pl / 23 672 53 13 / www.pckciechanow.pl / Facebook

 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW, ODDZIAŁ MAKÓW MAZOWIECKI / MAKÓW MAZOWIECKI / 506925994

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W MAKOWIE MAZOWIECKIM / MAKÓW MAZOWIECKI / 730131070

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ODDZIAŁ POWIATOWY W CIECHANOWIE / CIECHANÓW / 600954190

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SAMODZIELNOŚĆ, PRACA, AKTYWNOŚĆ"  W OSTROŁĘCE / OSTROŁĘKA / ssspa@02.pl / 722302000 / Facebook

 

STOWARZYSZENIE "AMICUS" GMINY DZIERZĄŻNIA / DZIERZĄŻNIA / elkademby@wp.pl / 602775237 / Facebook

 

STOWARZYSZENIE "MONAR" MAZOWIECKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU "MARKOT" W TUROWIE / CZERNICE BOROWE / turowomarkot@wp.pl / 29 752 36 98

 

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE ZIEMI JEDNOROŻECKIEJ" / JEDNOROŻEC / spzj@wp.pl / 504969797 / Facebook

 

STOWARZYSZENIE "SĄSIEDZI" / JEDNOROŻEC / stowarzyszenie.sasiedzi@tlen.pl            / 660566632

 

STOWARZYSZENIE "SERDECZNA DŁOŃ", DOM POKRZYWNICA / POKRZYWNICA / danuta219@wp.pl / 23 692 03 53

 

STOWARZYSZENIE IDZIEMY NA SPACER / PŁOŃSK / aga_jaroslawska@wp.pl / 508222304 / Facebook

 

STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SOŁECTWA LIPA / JEDNOROŻEC / justynawysocka29@interia.pl / 575990108 / Facebook

 

STOWARZYSZENIE MONAR SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W DREGLINIE / GLINOJECK / dreglin@monar.org / 23 674 00 26 / Facebook

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY PRZASNYSZ / PRZASNYSZ / elaurban@onet.eu / 502276128

 

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU MAR-KOT W MIĄCZYNIE DUŻYM / SZREŃSK / miaczyn@mar-kot.org.pl / 518659177 / www.mar-kot.org.pl

 

STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM W GMINIE REGIMIN / REGIMIN / marta900_90@o2.pl / 518388327

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZSP "KARNIEWIACZEK" / KARNIEWO / karniewiaczek@wp.pl / 29 691 10 68 / Facebook

 

STOWARZYSZENIE RODZIN "SERCE MATKI" / CIECHANÓW / 604818624

 

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTUROWE WZU / ŻUROMIN / wzu@wzu-zuromin.org / www.wzu-zuromin.org / Facebook

 

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "BĄDŹMY RAZEM" PRZY CUS W MŁAWIE / MŁAWA / j.piskorska@cus.mlawa.pl / 23 654 35 60 / www.cus.mlawa.pl

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO POWIATOWEGO W CIECHANOWIE / CIECHANÓW / tpd-ciechanow@wp.pl / 23 672 40 14 / Facebook

Dodatkowo Bank Żywności będzie realizował działania towarzyszące wśród osób potrzebujących mające na celu wspieranie ich włączenia społecznego:
 

- Warsztaty edukacyjne z zakresu gospodarowania budżetem domowym, praw konsumenta, niemarnowania żywności, żywieniowe i kulinarne.

- Cykle edukacyjne: Akademia Kulinarna, Akademia Konsumenta.

- Działania o charakterze włączeniowo-integracyjnym

- Dyżury konsultacyjne

 

 

Grupa docelowa:
 
Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie.
 
Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Przewidziane efekty i rezultaty: zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.
 
Materiały do pobrania
 
Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.
 
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.
 
#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie
 
 
Skargi dotyczące sposobu realizacji programu oraz dystrybucji artykułów spożywczych można składać do Federacji Polskich Banków Żyzności na adres e-mail: fepz@bankizywnosci.pl lub do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Więcej informacji o programie oraz sposobie jego realizacji na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl
 
oraz na Mediach Społecznościowych Federacji Polskich Banków Żywności:
 
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących. 
 
W ramach Programu będą realizowane następujące operacje:
 
• Zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących
 
• Wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji
 
• Realizacji działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne
 
• Wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu
 
Podprogram 2023
 
Podprogram 2023 realizowany jest w okresie 09.2023-11.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 04-11.2024 
 
 

 

Cel podprogramu

 

Celem podprogramu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie działań towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne. 

 

 

Zadania i działania realizowane w programie:

 

- Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;

 

- Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;

 

- Bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

 

- Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;

 

- Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

 

W ramach FEPŻ realizowanego w roku kalendarzowym 2024, Bank Żywności planuje dystrybucję 1120 ton żywności do ok. 28 000 osób potrzebujących z północnej części województwa mazowieckiego.

FEPŻ 2021 - 2027

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową