Ciechanów, ul. Śmiecińska 9  |  KRS: 0000354971  |  Zadzwoń: +48 518 837 212 (biuro), +48 502 280 777 (prezes)

Piszą o nas

Materiały do pobrania

Zarząd i zespół

Statut i sprawozdania

Zobacz też:

Historia powstania Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie

 

 

 2003

 

Początek współpracy lokalnych organizacji z Bankiem Żywności SOS w Warszawie w ramach programu PEAD - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności, Stowarzyszenie Diabetyków oraz Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przywoziły z magazynu BZ SOS jedzenie dla swoich podopiecznych. Pomoc była sporadyczna, ale rozwojowa.

 

 2004

 

W grudniu we współpracy z BZ SOS ciechanowskie organizacje przeprowadziły po raz pierwszy Świąteczną Zbiórkę Żywności na terenie miasta z udziałem wolontariuszy - jej rezultat 2750 kilogramów pozwolił na przygotowanie paczek świątecznych dla 350 osób potrzebujących.

 

 

 

 2005

 

Początek rozmów z Urzędem Miejskim o utworzeniu Banku Żywności w Ciechanowie – zainicjowany przez Dominikę Sawczuk - Prezeskę BZ SOS i Przemysława Bartczaka z ChSD.

 

 2005 – 2008

 

Dalsza współpraca z BZ SOS – przywożenie z Warszawy paczek PEAD  i dystrybucja przez lokalne organizacje do coraz szerszej rzeszy odbiorców, również z terenu okolicznych powiatów, coroczne organizowanie Świątecznych Zbiórek Żywności.

 

 2009

 

Utworzenie w Ciechanowie Centrum Dystrybucji Banku Żywności SOS w Warszawie, obsługującego organizacje, które dotychczas jeździły do Warszawy po żywność - objęcie pomocą 9000 ludzi potrzebujących.

 

 

 

 2010

Powstanie Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie

 

Pierwsze władze Banku zostały wybrane wolą Fundatora w dniu 10 lutego 2010 roku. Wpis do KRS fundacja otrzymała w dniu 24 kwietnia 2010r.

 

W skład Rady Fundacji weszli:

 

 Andrzej Kolasa (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

 Zofia Brzezińska (Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie)

 Katarzyna Stawicka (Dyrektorka Zespołu Szkół STO w Ciechanowie)

 Dorota Jezierska (Radna Gminy Ciechanów)

 Magdalena Anna Krajewska (wiceprezeska BŻ SOS w Warszawie)

 

W skład I zarządu wolą Fundatora weszli:

 

 Przemysław Bartczak (Prezes)

 Paweł Artur Krystkiewicz (Wiceprezes)

 Irena Zembrzuska (Wiceprezeska)

 

 

Zarząd działał  w tym składzie przez trzy miesiące.

 

Następnie funkcję Prezeski Zarządu objęła Dorota Jezierska, a Przemysław Bartczak i Irena Zembrzuska objęli stanowiska Wiceprezesów, zaś Paweł Krystkiewicz został członkiem Rady Fundacji.

 

 

 

 

 2012

 

3 lutego 2012 r. po rocznym okresie dostosowawczym oraz spełnieniu wymogów Europejskiej Karty Banków Żywności Bank Żywności w Ciechanowie został przyjęty w poczet członków Federacji Polskich Banków Żywności

 

 2013

 

22 lipca 2013 r uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwoliło nam na rozwinięcie współpracy z darczyńcami. Współpraca z OPP daje przedsiębiorcy zwolnienie z obowiązku odprowadzenia podatku VAT od darowizny na mocy Art. 7 ust.2 pkt 2 ustawy o podatku VAT.

Mapa wskazująca Banki Żywności oraz obszary ich działania w województwie mazowieckim.

 

Obszar działalności Banku Żywności w Ciechanowie oznaczono kolorem błękitnym

 

Stan na: 6.08.2021r.

Misja i cele banku

 

Misją Banku Żywności w Ciechanowie jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem i pomoc żywnościowa osobom potrzebującym na  terenie Północnego Mazowsza.

 

Promujemy postawy proekologiczne i edukujemy w obszarze niemarnowania jedzenia.

 

Zasady działania:

 

 zasada non-profit - działalność bez zysku - realizowana poprzez bezpłatne    pozyskiwanie oraz dystrybucję żywności,

 zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne  i instytucje pomocowe

 tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami z zachowaniem zasady apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej,

 lokalność w działaniu - Bank świadczy pomoc na rzecz lokalnych społeczności.

 promowanie postaw przeciwdziałania marnowaniu żywności, a także zapobiegania jej utylizacji

 

 

Sposoby działania:

 

Codziennie wyszukujemy rezerwy żywności produkowanej w nadmiarze, która zostałaby zutylizowana (zmarnowana) i staramy się, by trafiła zgodnie ze swoim przeznaczeniem – na stół, a nie na śmietnik.

 

 

Żywność przekazują nam:

 

 Producenci, dystrybutorzy, hurtownicy,

 Sieci handlowe

 Rolnicy

 

Są to produkty niehandlowe, z błędami marketingowymi lub nadwyżki produkcyjne.

 

Żywność, która trafia do naszego magazynu jest to żywność dobra, pełnowartościowa, z krótkim terminem przydatności do spożycia (ale nie przeterminowana). Są to produkty nieuszkodzone, bez oznak zepsucia czy pleśni.

 

Produkty, które odbieramy od firm, są to:

 

- produkty wymagające warunków chłodniczych tj. mięso, wędliny, nabiał

- produkty trwałe – suche

- oraz warzywa, owoce.

 

W ciągu roku trafia do nas blisko 2 mln kg jedzenia.

 

Bank Żywności w Ciechanowie od 11 lat pomaga potrzebującym, przekazując żywność do 101 organizacji wspierających ludzi:

 

- ubogich,

- bezdomnych,

- seniorów,

- chorych i niepełnosprawnych

- rodziny niepełne i z problemami, których nie stać na zakup żywności i codziennie mierzą się z wyborami: jedzenie na miesiąc, leki  czy opłaty.

 

Dlatego codziennie z Banku wyjeżdża kilkanaście samochodów, dzięki czemu 21 tys. osób potrzebujących co miesiąc może otrzymać jedzenie.

 

 

Realizujemy również Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Unii Europejskiej związany z dożywianiem najuboższych mieszkańców UE

 

W czasie okołoświątecznym organizujemy zbiórki żywności w marketach. Zebrana żywność jest sortowana, pakowana w paczki, a następnie trafia do organizacji współpracujących z Bankiem Żywności.

 

 

Obszar działania

 

Nasza fundacja realizuje działania na obszarze 7 powiatów Północnego Mazowsza - powiatu ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego i żuromińskiego.

 

Naszym celem jest zapewnienie systematycznego wsparcia żywnościowego dla najuboższych mieszkańców regionu, udzielane za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Poprzez nasze działania staramy się uzupełnić pracę Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i wspierać statutową działalność innych podmiotów pomocowych i charytatywnych.

 

Organizujemy odbiory żywności krótkoterminowej w oparciu o realizację Ustawy o zapobieganiu marnowaniu żywności. Prowadzimy edukację społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania ekologicznym , ekonomicznym i etycznym skutkom marnowania jedzenia.

O NAS

Misja i historia

Twój e-mail:

Numer telefonu:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Wyrażam zgodę

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość wysłana

Wypełnij proszę wymagane pola

RODO

PROJEKTY BŻ

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

CHCĘ POMAGAĆ

REALIZOWANE PROJEKTY

JAK UZYSKAĆ POMOC

PO PŻ 2014-2022

START

Bank Żywności w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9, NIP: 5661987098, REGON: 142349184, KRS: 0000354971, tel. +48 518 837 212, adres e-mail: biuro@bzciechanow.pl.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

Pozostali partnerzy:

Partnerzy strategiczni:

Dane fundacji i rachunek bankowy:

 

NIP 566 19 87 098 | REGON 142349184

BNP Paribas 67 1750 0012 0000 0000 33795637

Siedziba fundacji:

 

Śmiecińska 9

06-400 Ciechanów

Dane kontaktowe:

 

tel. +48 518 837 212

biuro@bzciechanow.pl

Wyślij wiadomość z naszego formularza:

Skontaktuj się z nami