Ciechanów, ul. Śmiecińska 9  |  KRS: 0000354971  |  Zadzwoń: +48 518 837 212 (biuro), +48 502 280 777 (prezes)

Projekty, realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

 

Bank aktywności społeczno - zawodowej

 

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO 2014-2020 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w których Bank Żywności w Ciechanowie jest Partnerem

Dofinansowane przez administrację samorządową:

 

Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców Ciechanowa

Gmina Miejska Ciechanów

Dofinansowanie: 38 000 PLN

 

Ciechanów nie marnuje - Akademia Ratowników Klimatu

Gmina Miejska Ciechanów

Dofinansowanie: 15 000 PLN

 

Wsparcie żywnościowe dla najuboższych Płońszczan

Gmina Miasto Płońsk

Dofinansowanie: 3 000 PLN

 

Wsparcie uchodźców

Miasto Mława

Dofinansowanie: 7 000 PLN

 

Ratujemy i pomagamy - sieć pomocy żywnościowej na Północnym Mazowszu

Województwo Mazowieckie (wieloletnia) – 2023

Dofinansowanie: 35 000 PLN

 

Uruchomienie i prowadzenie sklepu z uratowanym jedzeniem

Gmina Miejska Ciechanów

Dofinansowanie: 5 000 PLN

 

 

Dofinansowane przez administrację rządową:

 

Sieć pomocy żywnościowej dla mieszkańców Północnego Mazowsza

Wojewoda Mazowiecki

Dofinansowanie: 30 000 PLN

Bank Żywności w Ciechanowie realizował w 2023 r. następujące projekty:

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Zobacz też:

REALIZOWANE PROJEKTY

Projekty 2023

Twój e-mail:

Numer telefonu:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Wyrażam zgodę

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość wysłana

Wypełnij proszę wymagane pola

RODO

PROJEKTY BŻ

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

CHCĘ POMAGAĆ

REALIZOWANE PROJEKTY

JAK UZYSKAĆ POMOC

PO PŻ 2014-2022

START

Bank Żywności w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9, NIP: 5661987098, REGON: 142349184, KRS: 0000354971, tel. +48 518 837 212, adres e-mail: biuro@bzciechanow.pl.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

Pozostali partnerzy:

Partnerzy strategiczni:

Dane fundacji i rachunek bankowy:

 

NIP 566 19 87 098 | REGON 142349184

BNP Paribas 67 1750 0012 0000 0000 33795637

Siedziba fundacji:

 

Śmiecińska 9

06-400 Ciechanów

Dane kontaktowe:

 

tel. +48 518 837 212

biuro@bzciechanow.pl

Wyślij wiadomość z naszego formularza:

Skontaktuj się z nami