Ciechanów, ul. Śmiecińska 9  |  KRS: 0000354971  |  Zadzwoń: +48 518 837 212 (biuro), +48 502 280 777 (prezes)

Wolontariat pracowniczy

RODO Darowizna

Wsparcie rzeczowe

Wsparcie finansowe

Zobacz też:

Producenci i dystrybutorzy żywności oraz wszyscy inni przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przekazanej darowizny. Działanie to reguluje znowelizowany art. 43 ust. 1 pkt. 16 ustawy o VAT poz. 1054 z późn. zm.:

 

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]

ust.1.

Zwalnia się od podatku: [...]

pkt.16)
dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację;

 

 

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz nawiązać współpracę, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Co się dzieje z przekazaną przez Ciebie darowizną?

 

Po odbiorze żywność od darczyńcy jest przechowywana w naszym magazynie. Przechowywanie przedmiotu darowizny odbywa się przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych (zgodnie z zasadami HACCP) oraz ewentualnymi dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi przechowywania i transportu przekazanymi przez Darczyńcę.

 

Darowiznę rejestrujemy w systemie magazynowym zgodnie z dokumentem otrzymanym przez darczyńcę i potwierdzonym przy odbiorze darowizny. Pozwala to na pełną przejrzystość dystrybucji darowizn.

 

Na potwierdzenie przekazania produktów do Banku Żywności przedsiębiorca otrzymuje protokół zdawczo-odbiorczy, dokument WZ (wydania z magazynu), fakturę wewnętrzną lub umowę darowizny.

Jak i dlaczego warto przekazać żywność dla potrzebujących?

 

Jeżeli prowadzisz sklep lub inną firmę spożywczą, możesz przekazywać produkty do Banku Żywności

 

 

Takie rozwiązanie to masa korzyści:

 

 

1.

Wartość darowizny żywnościowej można odliczyć od kosztów uzyskania przychodu, a darczyńca jest dodatkowo zwolniony z podatku VAT

 

2.

Pomagasz najbardziej potrzebującym: samotnym matkom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, wychodzącym z nałogu i wielu innym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej

 

3.

Pozyskaną żywność przekazujemy partnerskim organizacjom społecznym takim jak m.in.: świetlice i ogniska wychowawcze dla dzieci, towarzystwa pomocy dzieciom, domy samotnej matki, jadłodajnie czy stowarzyszenia

 

4.

Przekazując żywność z krótkim terminem ważności zapobiegasz też marnowaniu żywności oraz dbasz o środowisko naturalne

 

5.

Współpraca z Bankami Żywności w tym zakresie może stać się również ważnym elementem polityki CSR Twojej firmy

Od 1 października 2013 r. każdy przedsiębiorca, który dysponuje żywnością, chce się nią dzielić i pomagać potrzebującym, może przekazać darowiznę żywnościową bez obciążeń podatkowych do organizacji pożytku publicznego. Bank Żywności w Ciechanowie posiada status OPP.

 

Żywność pozyskujemy od początku istnienia naszej fundacji. Jest to nasze najważniejsze zadanie, ściśle powiązane z realizacją naszej misji, czyli zapobieganiu marnowaniu żywności.

 

Nawiązujemy kontakty nie tylko z dużymi przedsiębiorcami z kraju, ale również z małymi, działającymi lokalnie. Dzięki temu każdego tygodnia trafiają do nas produkty spożywcze – zarówno te handlowe, jak i niehandlowe – czyli te o krótkim terminie przydatności lub z wadliwym opakowaniem.

 

Jesteś przedsiębiorcą i posiadasz niesprzedaną żywność dobrej jakości, przekaż ją naszemu Bankowi jako darowiznę bez obciążeń podatkowych i pomóż osobom potrzebującym!

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

Darowizny żywności

Twój e-mail:

Numer telefonu:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Wyrażam zgodę

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość wysłana

Wypełnij proszę wymagane pola

RODO

PROJEKTY BŻ

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

CHCĘ POMAGAĆ

REALIZOWANE PROJEKTY

JAK UZYSKAĆ POMOC

START

Bank Żywności w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9, NIP: 5661987098, REGON: 142349184, KRS: 0000354971, tel. +48 518 837 212, adres e-mail: biuro@bzciechanow.pl.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

Pozostali partnerzy:

Partnerzy strategiczni:

Dane fundacji i rachunek bankowy:

 

NIP 566 19 87 098 | REGON 142349184

BNP Paribas 67 1750 0012 0000 0000 33795637

Siedziba fundacji:

 

Śmiecińska 9

06-400 Ciechanów

Dane kontaktowe:

 

tel. +48 518 837 212

biuro@bzciechanow.pl

Wyślij wiadomość z naszego formularza:

Skontaktuj się z nami