Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość z naszego formularza:

Dane kontaktowe:

 

tel. +48 518 837 212

biuro@bzciechanow.pl

Siedziba fundacji:

 

Śmiecińska 9

06-400 Ciechanów

Dane fundacji i rachunek bankowy:

 

NIP 566 19 87 098 | REGON 142349184

BNP Paribas 67 1750 0012 0000 0000 33795637

Partnerzy strategiczni:

Pozostali partnerzy:

Bank Żywności w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9, NIP: 5661987098, REGON: 142349184, KRS: 0000354971, tel. +48 518 837 212, adres e-mail: biuro@bzciechanow.pl.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

START

PO PŻ 2014-2022

JAK UZYSKAĆ POMOC

REALIZOWANE PROJEKTY

CHCĘ POMAGAĆ

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

PROJEKTY BŻ

RODO

Twój e-mail:

Numer telefonu:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Wyrażam zgodę

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość wysłana

Wypełnij proszę wymagane pola

RODO

Przetwarzanie danych przy 1% podatku

Zobacz też:

RODO na stronie www

Statut i sprawozdania

RODO Darowizny

W związku z przetwarzaniem danych osobowych podczas przekazywania 1% podatku na rzecz Banku Żywności w Ciechanowie informujemy:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Ciechanowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Śmiecińska 9, 06-400 Ciechanów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Śmiecińska 9, 06-400 Ciechanów.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

 

Przetwarzanie odbywa się w celach informacyjnych i statystycznych na temat darczyńców, a także w celu podziękowania za wsparcie.

 

Dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urząd Skarbowy.

 

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.

 

Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Administratora, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekazania 1% podatku, w przypadku ich niepodania, nie będzie możliwości współfinansowania działań Administratora.

 

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ciechanów, ul. Śmiecińska 9  |  KRS: 0000354971  |  Zadzwoń: +48 518 837 212 (biuro), +48 502 280 777 (prezes)